this image shows a kids corner in the AH supermarket
Skoncentruj się bardziej na swojej ofercie poprzez plac zabaw dla dzieci.

IKC gra wartość w formule projektów IKC Alberta Heijn

This picture shows a boy playing at the Albert Heijn kids corner supermarket
This picture shows two boys playing at the Albert Heijn kids corner supermarket
Udział