Różne C&A's wybierają kącik dla dzieci.

C&A bierze pod uwagę najmłodszych klientów.

Udział