Interaktywne systemy zabaw

Oprócz drewnianych gier ściennych i systemów do zabawy, projektujemy i produkujemy gry interaktywne. Nasi interaktywni twórcy gier tworzą światy, przygody i wyzwania, które przemawiają do dzieci w każdym wieku i na całym świecie. Ponieważ wszystko opracowujemy wewnętrznie, możemy również zaprojektować gry w całości w stylu Twojej firmy lub wspólnie opracować koncepcję. Możemy zrobić wszystko.

23

Interaktywne komputery z grami

Dzięki różnym grom, łamigłówkom i zagadkom dzieci zachęca się w zabawny sposób do odkrywania i poznawania, do kreatywności i doskonalenia umiejętności poznawczych. Mogą na przykład ścigać się lub kolorować, ale oferujemy również gry edukacyjne, które uczą dzieci poszukiwania powiązań między zwierzętami i ich domami, a także sposobów czyszczenia oceanów. Nasze interaktywne systemy do zabaw obejmują atrakcyjną konsolę, która jest bezpieczna i produkowana w sposób zrównoważony. Gry stawiające wyzwanie są odpowiednie dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat i nie zawierają aktów przemocy.